Combo Cao Gừng – Đai Quấn Định Hình

560,000

Combo sản phẩm gồm: 1 Hộp Cao Gừng + 1 Đai Quấn Định Hình